Портал за био продукти и био горива.

Един по екологичен свят.

Био

Био продукт е нов вид на пазара по света. Той се появява в САЩ и главно в областта на земеделието. Като термин био продукта значи хранителни или фуражни храни от промишлеността от естествени съставки и продукти на възобновяеми местни селскостопански материали, в това число разнообразни растителни, животински и морски материали, както и горски материали или междинна суровина. Източници на био продукти са някои за селскостопански ресурси, които правят много био продукти към тях се отнасят: соя, царевица, кенаф, лен, юта и други видове култури. Като текущи приложения на селскостопански ресурси биват създавани и етанолни такива, както и биопластмаси. Към предимствата на био продукти се отнася закупуването на био продукти от множество фермери в цяла Америка, които отглеждат царевица, соя и други ресурси, използвани от компании в био производството. Така например етанол в момента е един от водещите алтернативни източници на горива в САЩ. В 2005 година Асоциацията за възобновяеми горива…
Всички видове био горива са под различни форми, а именно твърди, течни и газообразни горива и се произвеждат от биологични суровини. Често изниква заблудата, че био е равносилно на еко. Био горивата са значително по-скъпи на пазара от изкопаемите горива, към последните се отнасят въглищата, нефта и газта. Био са горивата, които спомагат за намаляване на вредните емисии на планетата, емисиите на диазотен оксид и използването на гориво от царевица, рапица. Те от своя страна допринасят за глобалното затопляне от емисии при използване на изкопаеми горива. Суровини за био горива са рапицата, която вече споменахме, слънчогледови култури, палмово олио, захарна тръстика и други. Всеки един тип суровина, богата на въглеводороди и получавана/добивана в големи количества е пригодна за производството на биогорива. Най-големи добиви се получават през последните години от използване на водорасли. Видовете био продукти са: Биодизел – представлява суровини за производство на биодизела от рапица и слънчоглед. Биоетанол –…

Портали

Информационни портали

Тематични портали

Вход